PKN Gees

De Gereformeerde kerk van Gees behoort bij de classis Emmen

De kerk is geïnstitueerd in 1854

Onder de kerk van Gees ressorteren:

  • Gees 
  • Zwinderen
  • Geeserveld
  • De Klencke
  • Nieuw-Zwinderen
  • Oosterhesselen

De kerkdiensten worden gehouden in het kerkgebouw aan de Dorpsstraat 83 in Gees

De kerkdiensten beginnen als regel:    ’s morgens om 10.00 uur

Kinderoppas

Tijdens de morgendienst is er de mogelijkheid voor kinderoppas in Pluspunt. Over het algemeen voor kinderen van 0 tot 5 jaar. De regeling hiervan is in handen van G. Jutstra-Schuring, tel. 0524-582217 en A. Euving-van Diepen, tel. 0524-582600. Indien men gebruik wenst te maken van de oppas, kan men dit voor aanvang van de dienst aangeven bij de koster. Zij hebben een vaste lijst met namen, die om de beurt op de kinderen zullen passen.

Webradio        

De diensten zijn te beluisteren via de webradio.   Voor verdere informatie hierover kunt u contact opnemen met  J. Braker, tel. 0524-291689.

Ook zijn de diensten te beluisteren via het internet. De site is www.kerkomroep.nl

Telefoonnummer van de kerk:  0524-582250
Telefoonnummer van Pluspunt: 0524-582250