Commissies

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert over het jaar heen diverse activiteiten.
Met een 2-ledig doel: Om een bijdrage te kunnen leveren aan de exploitatie van onze gemeente en om in onze gemeente de saamhorigheid te verhogen.
Vaste onderdelen zijn de rommelmarkt op de derde zaterdag van september en de oud ijzer actie in het voorjaar.
Nieuwe activiteiten die worden georganiseerd zijn de houtsnoei actie, een stekkenmarkt en een oliebollen-verkoop.
Voor veel van deze activiteiten wordt de hulp van gemeenteleden ingeschakeld.
Maar de organisatie ligt in handen van de activiteitencommissie.
Deze bestaat uit:
Wim Koops, Bert Alferink, Magda Stevens-Hooijer, Coby Bonhof-Timmerman, Henk Wolswinkel

Commissie bijzondere diensten

Leden van de commissie bijzondere diensten houden zich bezig met het voorbereiden van enkele bijzondere diensten in een jaar. In ieder geval met de gemeente/startzondag en de kerstzangavond.
Verder het organiseren van enkele themadiensten. De opzet is dat de commissieleden deze diensten voorbereiden, maar zij vragen ook gemeenteleden om mee te doen.

De groep bestaat op dit moment uit:
Gerda Wolting, Bea Alferink, Renate Wolswinkel, Liesbeth Wolting, Mirjam Mechielsen en Carla ten Napel.

Calamiteitengroep:

Gedurende de kerkdiensten en ook bij activiteiten in Pluspunt, zijn er mensen aanwezig die in geval
van een calamiteit handelend kunnen optreden. Deze mensen hebben de verschillende diploma’s om
medische verzorging te verlenen, of dan wel handelend te kunnen optreden.


De volgende personen behoren tot deze groep:
Jan en Diny Kelder, Hans en Coby Bonhof, René Aasman, Wim Koops, Liesbeth Wolting, Bart en Ina
Koopman, Jan Hidding, Jans Oosterveld, Irene Vriezema, Gerwin Kleine, Elwin Wolting, Rik
Oosterveld en Freddy Euving.


Deze mensen nemen dan de regie over tijdens een kerkdienst of tijdens een andere kerkelijke bijeenkomst.

Beamerteam:

Tijdens de zondagse kerkdiensten en ook, indien gewenst, bij kerkelijke vergaderingen worden d.m.v. een beamer liederen, tekst en beeld op de wand geprojecteerd. Deze presentaties worden verzorgd door:

J. Kamman, G.J. Zuur, E.Damsma, M. Wiggers en B. Euving

Organisten

H. Vugteveen, H.A. Elders-Sikken, J. Klok en E.I. Zuur-Mennen

Verzorging van de bloemen

Dit wordt verzorgd door vijf dames:

Contactpersoon: I. Vriezema-de Kramer

Dit zijn I. Euving-Tromop, I. Vriezema-de Kramer, F.L. Schipper-Hilberink, F.B.A. Klaster en G.E. Hegen-Bosman.