Commissies

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert o.a.  in het najaar een rommelmarkt, met als doel om geld bijeen te brengen. De opbrengst wordt gebruikt voor bijzondere doelen of activiteiten.

Momenteel zitten in deze commissie:

Voorzitter: W.H. Koops

Secretaris / Contactpersoon : B.J Alferink Email: bert_alferink@hotmail.com

Penningmeester: J.H. Kelder

Commissie bijzondere diensten

Leden van de commissie bijzondere diensten houden zich bezig met het voorbereiden van enkele bijzondere diensten in een jaar. In ieder geval met de gemeente/startzondag en de kerstzangavond.
Verder het organiseren van enkele themadiensten. De opzet is dat de commissieleden deze diensten voorbereiden, maar zij vragen ook gemeenteleden om mee te doen.

Momenteel zitten in deze commissie:

Contactpersoon: M. Wolting-Oosterveld tel. 0524-855431

Leden: F.L. Schipper-Hilberink, F. Klaster, J. Kikkert-Visscher en R. Wolswinkel-Barendregt

Calamiteitengroep:

Gedurende de kerkdiensten en ook bij activiteiten in Pluspunt, zijn er mensen aanwezig die in geval van een calamiteit handelend kunnen optreden. Deze mensen hebben de verschillende diploma’s om medische verzorging te verlenen, of dan wel handelend te kunnen optreden.

De volgende personen behoren tot deze groep:

Jan en Diny Kelder, Hans en Coby Bonhof, René Aasman, Wim Koops, Liesbeth Wolting, Bart en Ina Koopman, Jan Hidding en Jans Oosterveld.

Deze mensen nemen dan de regie over tijdens een kerkdienst of tijdens een andere kerkelijke bijeenkomst.

Beamerteam:

Tijdens de zondagse kerkdiensten en ook, indien gewenst, bij kerkelijke vergaderingen worden d.m.v. een beamer liederen, tekst en beeld op de wand geprojecteerd. Deze presentaties worden verzorgd door:

J. Kamman, G.J. Zuur, E.Damsma, M. Wiggers en B. Euving

Organisten

H. Vugteveen, H.A. Elders-Sikken, J. Klok en E.I. Zuur-Mennen

Verzorging van de bloemen

Dit wordt verzorgd door vijf dames:

Contactpersoon: I. Vriezema-de Kramer

I. Euving-Tromop, F.L. Schipper-Hilberink, F.B.A Strijker-Klaster en G.E. Hegen-Bosman.