Organisatie

Commissie van kerkrentmeesters:

Voorzitter:                               B. Koopman

Secretaris:                               H. Stevens

Boekhouder:                          F.A. Stevens-Hessels tel. 0524-581586

Het commissielid dat namens de kerkenraad zitting heeft wordt rechtstreeks door de kerkenraad benoemd. De overige commissieleden worden door de commissie van beheer benaderd. Er wordt in de periode dat de kerkenraad ambtsdragers benadert in overleg gegaan met de kerkenraad over de te benaderen personen. De zittingsduur van de commissieleden is 4 jaar

Commissie van beheer:

Onderhoud. terreinen:               J. Vriezema

Onderhoud. gebouwen:            J. Kamman tel.0524-582145

Schoonmaak gebouwen:         A. Euving-van Diepen tel. 0524-852600

Organisten/Koffieschenken:  I. Wiedijk tel.0524-582464