Nalatenschap

Er wordt wel eens over gesproken en een enkele keer gevraagd wat de mogelijkheden zijn om vermogen bij overlijden na te laten aan de kerk. Kan dit? En welke mogelijkheden zijn hiervoor? Wat mag en kan je daarbij van de kerk verwachten?

Om hier duidelijkheid in te geven is onderstaande informatie opgesteld.