Kerk in tijd van corona

De Lock-down heeft Nederland in zijn greep. De minister F. Grapperhaus heeft in een brief aan de kerken en gebedshuizen in Nederland een dringend verzoek
gedaan om geen lijfelijk bezochte kerkdiensten/diensten te houden, maar de diensten via internet bij de mensen te brengen.

Daarin stond ook dat als men toch diensten hield, daarin max. 30 bezoekers tot te staan onder de voorwaarden die momenteel gelden onder de Lock-down.
Ook binnen onze kerkenraad hebben we een overlegronde gehouden.

Naar aanleiding van het bovenstaande is er besloten om de diensten tot en met 25 april alleen via het internet uit te zenden zonder bezoekers.
Dit houdt in, dat ook de kerst-diensten daaronder vallen.
De dienst van 2 mei zal , indien de Lock-down voorbij is en regels versoepeld worden, de eerste dienst weer zijn waarbij er bezoekers aanwezig kunnen zijn.
Daarover volgt nog bericht.


Ds Breunesse aanwezig

Ds . Breunesse is vanaf juni weer iedere donderdag te vinden in de kerk daar houd hij zijn spreekuur van 10:00 tot 12:00 u bent dan welkom voor een gesprek of gebed.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.