Jeugd

Jeugdraad

Voorzitter/

Secretaris

: L. Alferink
     
Penningmeester : J. Hidding
Lid namens de kerkenraad : H. Wolswinkel
     
Leden    J. Kamman
    L. Alferink-Sanderman
    G. Visscher
     

Contact opnemen:

U kunt contact opnemen met de jeugdraad via de secretaris, Mw. L. Alferink