Financieel overzicht diaconie 2018

FINANCIEEL OVERZICHT DIACONIE 2018

INKOMSTEN                                                                                      UITGAVEN

Saldo 31-12-2017      4.901,54  
Algemene bijdragen 2018      4.932,- Giften:
Extra bijdragen           81,00 KIA Zending    1.000,00
Vooruit ontv.bijdragen 2019           65,00 KIA Werelddiaconaat    1.000,00
Algemene collectes diaconie     1.044,89 KIA Binnenland diaconaat    1.000,00
KIA Malawi World Servants       980,-
PKN quotum 2016       592,24
Pastoraat          41,26 Pastoraat         41,26
KIA (wereld) diacon. 40 dgn        522,75 KIA (wereld) diaconaat       262,05
KIA Zending        374,13 KIA Zending       374,13
Oecumene          80,80 Oecumene         80,80
Catechese          64,05 Catechese         64,05
PKN Vredeswerk          75,56 PKN Vredeswerk         75,56
KIA  Hulp Sulawesi        342,15 KIA Hulp Sulawesi       342,15
Missionair werk        254,49 Missionair werk       254,49
KIA Binnenl.Diaconaat        180,23 KIA Binnenl. Diaconaat       180,23
Malawi World Servants        131,80 Malawi World Servants       131,80
PKN JOP /jeugdwerk        336,41 PKN JOP /jeugdwerk       336,41
Kerk in Israël          86,60 Kerk in Israël         86,60
St.Hospice Hoogeveen        356,12 St. Hospice Hoogeveen       356,12
Hervormingsdag          63,75 Hervormingsdag         63,75
Nacht zonder dak        292,25 Nacht zonder dak       292,25
Eredienst          57,75 Eredienst         57,75
Stop hersentumor        495,59 Stop hersentumor       911,18
Kinderen in de knel        271,40 Kinderen in de knel       271,40
Dorcas        133,29 Dorcas       220,-
 

Rente

 

5,69

Abonnementen, Paasviering,

Adventsviering, kerstgesch.

 

712,88

St. Simavi       100,00
Te ontvangen         480,- St. Lepra       100,00
St. Lilianefonds       100,00
Vluchtelingenwerk       100,00
Noodhulp Roemenie       500,00
Power Mama’s       500,00
Hulp derden       150,00
Kosten bank       220,40
Adoptieproject collectes        832,02 Adoptieproject Sri Lanka       792,00
Saldo 31-12-2018    4.253,02
Totaal   16.502,52 Totaal  16.502,52