Financieel overzicht 2018/2019

Omschrijving Begroting Exploitatie Begroting
2018 2018 2019
Uitgaven
Onderhoud gebouwen 2.800 2.800 2.800
Onderhoud terreinen 200 165 200
Energiekosten kerk 2.700 1.720 2.200
Energiekosten Pluspunt 2.500 1.703 2.100
Energiekosten pastorie 1.000 1.000
Verzekeringen en belastingen 3.533 3.013 3.586
Overige uitg.o.a.gebouwen en kerkdiensten 1.814 3.026 2.500
Onderhoud orgel 400 400
Onderhoud inventaris 450 426 450
Afschrijvingen inventaris en apparatuur 967 1.842 1.400
Predikantskosten (kosten centrale kas) 32.000 33.460 34.600
Reiskosten predikant 1.250 1.268 1.350
Preekvoorziening 5.000 4.670 5.200
Catechese en overig pastoraat 2.800 1000
Abonnementen/lektuur en contributies 805 1.285 915
Verplichtingen, bijdragen o.a.solidariteitskas 4058 3.529 3.800
Koster 6.500 6.375 6.500
Organisten 900 645 900
Drukwerk, adminstratie-en beheerskosten 2.471 2.647 2.508
Bankkosten 215 205 215
totaal uitgaven 72.363 68.779 73.624
Inkomsten:
Verhuur pluspunt/pastorie 4500 6.205 4.200
Rente 150 9 75
Collecten/giften 8.944 9.017 8.944
Vrijwillige bijdrage 46.000 44.934 46.000
Zandloper/jaarboekje 2.155 1.967 2.000
Opbrengst webradio 500 225 200
totaal inkomsten 62.249 62.357 61.419
 
Verlies/Winst -10.114 -6.422 -12.205
De  vrijwillige bijdragen zijn dit jaar iets hoger dan vorig jaar. We hopen natuurlijk dat dit het
komende jaar nog verder zal stijgen.
De opbrengst van de webradio is lager. Er waren maar 2 mensen die er nog gebruik van maakten.
De afschrijvingen zijn hoger, dit komt omdat er een o.a. een camerasysteeem voor in de kerk
is aangeschaft. Deze wordt in een aantal jaren afgeschreven.
De kosten voor kerkdiensten zijn hoger , dit komt o.a. door de beelduitzendingen.
In de overige kosten zitten dit jaar ook o.a. de kosten voor de bbq bij.