Beleidsplan 2022

Dit beleidsplan is gebaseerd op het vorige beleidsplan wat gold tot 2008. In de afgelopen jaren zijn een aantal groothuisbezoekavonden geweest in en rondom onze kerk, die erg goed bezocht werden. Op die avonden werden vele stellingen en vragen m.b.t. het geloof, omgaan en aandacht voor elkaar en aandacht voor onze directe omgeving behandeld. Tijdens jeugdkerkvieringen kwam de jeugd van 12 tot 20 ook aan het woord m.b.t. bij deze onderwerpen.

De toenmalige wijkouderlingen hebben uit de vele discussies en enquêtes een samenvatting gemaakt, waaruit een aantal stellingen zijn ontstaan. Deze stellingen hebben in dit nieuwe beleidsplan een grote rol hebben gespeeld.

Het lijkt zo eenvoudig en vanzelfsprekend dat de kerk er wel zal blijven. Maar als we ons afvragen “Hoe” en “Waarom” dan blijkt dat in deze veranderende tijd het antwoord op deze vraag niet zo vanzelfsprekend is als op het eerste gezicht lijkt. Steeds meer kerkenraden merken dat de belangstelling voor de kerk afneemt, het aantal zondagse bezoekers loopt terug. Mensen willen nog best een “klus” doen, maar je binden voor 4 jaar of langer en dan al die vergaderingen, daar ziet men blijkbaar steeds meer tegenop.

En dan de materiële kant, hoe knopen we als kerk met teruglopende inkomsten de eindjes aan elkaar?

Redenen om te komen tot een bezinning op de toekomst en op te schrijven wat we de komende tijd willen.

Bovenstaande is een gedeelte van ons Beleidsplan 2022.  

Beleidsplan definitief 2022