Agenda

Agenda

  1 feb  SamenEten in Pluspunt van 12.00 tot 14.00 uur

  8 feb  Bijbelleesgroep bij Gerda en Tilly vanaf 19.30 uur

  7 feb  GeloofsGroeiGroep, aanvang 20.00 uur de consistorie

14 feb  KoffieLokaal in Pluspunt vanaf 10.00 uur

14 feb  Groothuisbezoek

16 feb  KoffieKaffee in Pluspunt vanaf 10.00 uur

16 feb  Groothuisbezoek

19 feb  Kruimeldienst met als thema David, aanvang 15.00 uur

21 feb  Geloofsopvoeding, aanvang 20.00 uur in de consistorie

27 feb  Ouderengespreksgroep in de Etgaarde

  1 mrt  SamenEten in Pluspunt van 12.00 tot 14.00 uur

  1 mrt  Bijbelleesgroep bij Gerda en Tilly vanaf 19.30 uur