Welkom op de website van de PKN Gees

Belangrijke mededelingen:

Helaas weer een corona update:

Aanstaande zaterdag gaan er helaas weer nieuwe beperkende maatregelen in ter voorkoming van het Corona virus. Dit heeft ook gevolgen voor de diensten in onze kerk. Gelieve geen handen schudden. Houd anderhalve meter, dus twee stoelen tussen verschillende huishoudens. Draag mondkapjes bij verplaatsingen, deze kunnen af als u zit. Bij klachten blijft u thuis en laat u vooral testen. We hopen zo toch fijne diensten met elkaar te kunnen beleven.

KERSTENGELENPROJECT: OMZIEN NAAR ELKAAR

Doen jullie mee….?

Vrijwilligers brengen in de 4 weken van Advent als kerstengel een kleine attentie bij iemand die om wat voor reden dan ook extra aandacht nodig heeft. Dit gebeurt anoniem. Het kan een mooie kaart of gedicht zijn of een attentie die door de brievenbus kan of aan de deur gehangen kan worden. De doelgroep van de kerstengelen is heel divers, denk aan oudere, eenzame, zieke of rouwende mensen of voor iemand voor wie december een moeilijke maand is of juist iemand die heel veel doet voor kerk en/of dorp en zo waardering krijgt als dank voor het vele werk. Het hele project is anoniem. Wanneer u/jij mee wilt doen en een engel wilt zijn, geef je dan op en heb jij een persoon waar jij engel voor wilt zijn, vermeld dat ook zodat wij jou kunnen koppelen. Wanneer je meedoet, volgt een uitgebreidere instructie.

Opgave kan via geesengelenproject@gmail.com of via Liesbeth Wolting 06-41706463.

Foto´s doopdienst nu online:

Het is al weer enige tijd geleden, maar op 18 juli j.l. hadden we een feestelijke doopviering. Drie kinderen werden door hun ouders bij God gebracht. Voordat de kinderen gedoopt werden vertelden zij waarom zij hun kind lieten dopen. Een geweldige bemoediging voor de gemeente van Christus. Inmiddels ook mooie foto’s ontvangen rond deze bijzondere kerkdienst, waarvan we u/jou graag laten meegenieten!

Voor de foto’s klik hier!