Welkom op de website van de PKN Gees

Belangrijke mededelingen:


Kerkdiensten vanaf 12 juli

Vanaf 12 juli worden er weer diensten gehouden waarbij u aanwezig kunt zijn. U hoeft geen afspraak te maken of te reserveren u kunt gewoon zondag morgen naar de kerk komen. Wel zijn aan deze diensten een aantal regels verbonden. Kom op tijd zodat we u naar uw stoel kunnen begeleiden en er mag NIET worden gezongen!

Bericht van de Activiteitencommissie


De activiteitencommissie heeft besloten om de rommelmarkt op 19 september niet door te laten gaan! Dit besluit is genomen, omdat we verwachten dat de maatregel 1.5 m afstand houden van elkaar, ter bestrijding van het coronavirus, de komende tijd van kracht blijft. Volgend jaar hopen we dat de markt wel doorgang kan vinden, deze zal dan plaats vinden op zaterdag 18 september 2021!
Activiteitencommissie

Bericht van Ds. Breunesse

Ds . Breunesse is vanaf juni weer iedere donderdag te vinden in de kerk daar houd hij zijn spreekuur van 10:00 tot 12:00 u bent dan welkom voor een gesprek of gebed.