Welkom op de website van de PKN Gees

Belangrijke mededelingen:

Helaas weer een corona update:

Door de huidige corona maatregelen is het helaas niet mogelijk/onwenselijk om de kerkdiensten te houden met lijfelijk bezoek in de kerk.
De diensten zullen via de kerkomroep/facebook uitgezonden worden en dus voor u thuis te volgen zijn. (In ieder geval zolang deze maatregelen gelden)
Daar beginnen we al direct mee.
Dus…… de Kerstdienst  kunt u niet in de kerk bijwonen. De muziek en liederen zullen via filmpjes getoond worden, mogelijk in combinatie met het orgelspel. Dat laatste is nu nog niet bekend en ligt aan de predikant.

Voor de kinderen van de kindernevendienst zullen weer filmpjes gemaakt worden, die tijdens de dienst worden vertoond.

We hopen dat u gebruik maakt van de mogelijkheid om de diensten te bekijken en te beleven.

KERSTENGELENPROJECT: OMZIEN NAAR ELKAAR

Doen jullie mee….?

Vrijwilligers brengen in de 4 weken van Advent als kerstengel een kleine attentie bij iemand die om wat voor reden dan ook extra aandacht nodig heeft. Dit gebeurt anoniem. Het kan een mooie kaart of gedicht zijn of een attentie die door de brievenbus kan of aan de deur gehangen kan worden. De doelgroep van de kerstengelen is heel divers, denk aan oudere, eenzame, zieke of rouwende mensen of voor iemand voor wie december een moeilijke maand is of juist iemand die heel veel doet voor kerk en/of dorp en zo waardering krijgt als dank voor het vele werk. Het hele project is anoniem. Wanneer u/jij mee wilt doen en een engel wilt zijn, geef je dan op en heb jij een persoon waar jij engel voor wilt zijn, vermeld dat ook zodat wij jou kunnen koppelen. Wanneer je meedoet, volgt een uitgebreidere instructie.

Opgave kan via geesengelenproject@gmail.com of via Liesbeth Wolting 06-41706463.