“Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.”

College van kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters

Voorzitter : H. Strijker
Secretaris : H. Hofman
Boekhouder : F.A. Stevens-Hessels 0524-581586

Twee leden van het college zijn ouderling-kerkrentmeester.  Daarvan heeft één (voorzitter) zitting in in het moderamen en de kerkenraad.  De overige commissieleden worden door de commissie van beheer benaderd. De zittingsduur van de commissieleden is 4 jaar.

Commissie van beheer

Onderhoud terreinen : J. Vriezema
Onderhoud gebouwen : J. Kamman 0524-582145
Schoonmaak gebouwen : A. Euving-van Diepen 0524-582600
Organisten/
Koffie schenken
: I. Wiedijk 0824-582464
Kerk : 0524-582250
Pluspunt : 0524-582250