“Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.”

Organisatie

Kerkenraadsleden

Predikant:              Ds. B.G. Breunesse uit Hardenberg 0523 – 234818

voorzitter

:

H. Euving

2e voorzitter

:

Scriba

:

J.W.F.Bonhof

ouderlingen

:

H. Stevens, T. den Boer en L . Wolting – Mulder

Jeugd-ouderling

:

R. Aasman en H. Wolswinkel

 

 

Diakenen

:A. van Arragon, J. Bom,             S. Barendregt. G. Wolting – Mulder, G. Kleine en R. Wolting

Ouderling/kerkrentmeester

:H. Strijker ( voorzitter )

 H. Hofman (secr.)

Wijk Zwinderen & Wijk Nieuw Zwinderen – Geeserveld

Ouderling

:

T. den Boer

Pastoraal bezoeker

:

F. Elders

B. Oosterga

Diaken Nieuw Zwinderen

:

A. van Arragon

Diaken Zwinderen

:

J. Bom – Hans

Wijk Oosterhesselen Noord & Wijk Oosterhesselen Zuid

Ouderling

:

 

H. Stevens

Pastoraal bezoeker

:

A. Hilberink

Pastoraal bezoeker

:

A. Kamman

Diaken Oosterhesselen Noord

(incl. De Etgaarde)

:

G. Wolting – Richterink

Diaken Oosterhesselen Zuid

:

J. A. Barendregt

Wijk Gees Noord & Wijk Gees Zuid

Ouderling

:

G.Wolting

Pastoraal bezoeker

:

 G. Braker – Bruinsma

Pastoraal bezoeker

:

J. Karst

Diaken Gees Zuid

:

G. Kleine

Diaken Gees Noord

:

R. Wolting


Koster:  
Familie Koopman-Vos, De Brinkies 21, Gees, 0524-582101

College van kerkrentmeesters

Voorzitter:                               H. Strijker

Secretaris:                               H.  Hofman, Dorpsstraat te Gees

Boekhouder:                          F.A. Stevens-Hessels,  Dorpsstraat 80, Gees,                                                                        0524-581586

Commissie van beheer:

Onderh. terreinen:  J. Vriezema, Langbos 4, te Oosterhesselen

Onderh. gebouwen:   J. Kamman, Dorpsstraat 71, Gees, 0524-582145

Schoonmaak gebouwen:           A. Euving-van Diepen, Tilweg 9, 7863 TJ Gees,                                                                 0524-852600

Organisten/Koffieschenken:  I. Wiedijk, Kloppertsweg 3, 7861 TA                     Oosterhesselen, 0524-582464

Telefoonnummer van de kerk:  0524-582250

Telefoonnummer van Pluspunt: 0524-582250

Het commissielid dat namens de kerkenraad zitting heeft wordt rechtstreeks door de kerkenraad benoemd. De overige commissieleden worden door de commissie van beheer benaderd. Er wordt in de periode dat de kerkenraad ambtsdragers benadert in overleg gegaan met de kerkenraad over de te benaderen personen. De zittingsduur van de commissieleden is 4 jaar