“Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.”

Webradio

Webradio        

De diensten zijn te beluisteren via de webradio.   Voor verdere informatie hierover kunt u contact opnemen met J. Braker, tel. 0524-291689.

Ook zijn de diensten te beluisteren via het internet. De site is www.kerkomroep.nl

Telefoonnummer van de kerk:  0524-582250
Telefoonnummer van Pluspunt: 0524-582250