“Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.”

Jeugdraad

Gereformeerde Jeugdraad

Voorzitter : G. Sikken
Secretaris : L. Alferink
Penningmeester : J. Hidding
Leden : H. Wolswinkel (jeugdouderling)
R. Wolting
L. Alferink
J. Kamman
L. Alferink-Sanderman

Contact opnemen

U kunt contact opnemen met de jeugdraad via de secretaris, Mw. L. Alferink.